• #6 - UNIEKE VONDSTEN!

  Onderdelen van de vele werkzaamheden die een archivaris moet doen zijn o.a. het bijhouden, bijwerken en deels digitaliseren van ons archief. Daarbij “vind” ik overal in verschillende dozen o.a. portretfoto’s en foto’s van spelmomenten die ik zo veel mogelijk dateer, van info voorzie en zodanig (zowel hard copy als digitaal) opberg dat ze eenvoudig zijn terug te vinden wanneer gewenst.

  Soms zitten er “echte pareltjes” in het archief en gelet op waar ik ze vind vraag ik mij af of we wel wisten van het bestaan. Anders hadden we er zeker anders mee omgegaan.

  Zo zat in een grote doos vol met foto’s die we van Eddy Pieters Graafland hebben gekregen een kampioenskrant van 1961-1962, maar niet zo maar één. Papieren kampioenskranten hebben we genoeg.

  Verfomfaaid (ja zo schrijf je het echt) met veel vouwen er in kwam er een stoffen kampioenskrant met rode teksten tevoorschijn, uitgegeven door Het Rotterdamsch Parool.

  Ik heb die mee naar huis genomen en mijn vrouw heeft het heel voorzichtig en zo glad als mogelijk was gestreken, maar ja vouwen die er 60 jaar in zitten gaan er niet zo eenvoudig uit.

  Toen ik een aantal jaargangen van onze clubbladen uitleende voor vervaardiging van een boek bleek er in één van de clubbladen, dit keer, zeer netjes opgevouwen een soortgelijke stoffen kampioenskrant te zitten, maar dan van een seizoen eerder, 1960-1961.

  Voor mij waren ze geheel onbekend, op Google zijn beide niet te vinden en navraag bij kenners en verzamelaars van Feyenoord historie leverde alleen maar verbazing op; niemand kende deze stoffen kampioenskranten. Ik vernam nog dat verzamelaars er zo maar 200 euro per stuk voor zouden willen betalen, maar daar gaan we niet op in. Het blijven voor mij en uiteraard onze club UNIEKE VONDSTEN!