• Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 november heeft Peter Bak afscheid genomen als penningmeester van de Sportclub.

    Peter is gedurende 16 jaren onze financiële rots in de branding geweest. Gedurende goede en slechte tijden heeft Peter met zijn financieel inzicht mede sturing hebt gegeven aan het bestuursbeleid in de afgelopen moeilijke corona-jaren en tijdens de realisatie van het nieuwe clubgebouw. Hij heeft grote inspanningen geleverd voor de realisatie van Varkenoord, een gezond financieel fundament voor de toekomst, een goede relatie met de Gemeente, het stadion en de BVO.

    Peter: ”Het is tijd dat ik het stokje overdraag en een nieuwe penningmeester met frisse ideeën aan de slag gaat.
    Het waren 16 (in)spannende, soms vermoeiende maar vooral mooie jaren. Ik dank de leden voor het vertrouwen dat ik al die jaren heb mogen voelen.”

    De Sportclub is Peter veel dank verschuldigd en is dan ook blij dat hij niet uit het zicht verdwijnt.

    De leden van Sportclub Feyenoord hebben ingestemd met de voordracht van het bestuur om Gideon Steeds te benoemen als opvolger van Peter.