• Betaald parkeren uitgesteld!!!

    Deze week heeft de wethouder Mobiliteit besloten om de invoering van betaald parkeren in IJsselmonde uit te stellen!

    De afgelopen maanden hebben ze veel reacties van bewoners, bedrijven en instellingen gekregen. Deze reacties bestonden onder andere uit verzoeken voor meer maatwerk voor specifieke doelgroepen. Ook de raad heeft daar via moties en schriftelijke vragen aandacht voor gevraagd. De wethouder wil nu graag eerst zorgvuldig naar deze verzoeken kijken. Ze gaan daarom eerst onderzoeken met welke soorten vergunningen en andere maatregelen zoveel als mogelijk aangesloten kan worden op de behoefte van verschillende doelgroepen in de stad. Dit willen ze afronden voordat de invoering van betaald parkeren wordt gecontinueerd.