• De wethouder en zijn oogkleppen

  De wethouder en zijn oogkleppen

   

  Geachte voorzitter – leden van de Commissie Zorg Welzijn Cultuur en Sport

   

  U heeft alles wat wij (en ik bedoel de Feyenoord-organisatie) te zeggen hebben over het onzalige plan om betaald parkeren uit te rollen in de hele stad al kunnen lezen in de brief die wij op 17 april 2023 hebben gezonden naar het College van B&W en alle fracties en leden van de fracties van de politieke partijen in de Rotterdamse Gemeenteraad. Of moeten we hier en nu tegen UW commissie van Sport spreken van een spelbrekend plan met een asociaal randje?

   

  Dat wij toch gebruik willen maken van onze vijf minuten spreekrecht, geeft aan dat de zaak waarover wij hier inspreken: het uitrollen van betaald parkeren in Rotterdam Zuid ons heel hoog zit. En dat is geen eigenbelang.

   

  Ik zit hier niet alleen namens de Feyenoord-organisaties. Ik zit hier namens tienduizenden grote en vooral kleine voetballers. Namens alle Rotterdamse voetbalverenigingen. Namens ouders van de jonge voetballers en namens duizenden vrijwilligers, die wekelijks en in het weekend gratis en voor niks en zonder subsidie, bijna 24/7, een soort grootschalige Buitenschoolse Opvang verzorgen en aan de gang houden.

   

  Alle personen die hier genoemd en bedoeld zijn, dreigen te worden getroffen door het snode plan van de Wethouder van nota bene Mobiliteit, Buitenruimte en Mobiliteit, gesteund door het ondoordachte besluit van de Gemeente Raad om betaald parkeren uit te rollen over onze geliefde stad en haar buitenwijken. En nu moet Uw commissie zijn eigen vlees gaan afkeuren?!?!

   

  We hebben het hier over een Wethouder die zich op een wit paard introduceert op het Stadhuisplein, niet als Sinterklaas, maar gezellig in z’n blote bast. Dat paard geeft in ieder geval geen parkeerproblemen. Ik heb in onze stad nog nooit een parkeermeter gezien waaraan je je paard kan vastbinden en ik heb nooit een paard aan een parkeermeter zien staan met een bonnetje tussen zijn tanden. Het lijkt wel of onze Wethouder op geheel eigen wijze invulling wil geven aan een van de voornemens van het College: “Rotterdam beweegt “ of “ Rotterdam Topsportstad.” Immers in een auto met chauffeur wordt er weinig aan beweging gedaan en op een paard moet je toch echt zelf mee hobbelen of in ieder geval doen alsof je je inspant. Een vervoermiddel zonder parkeerkosten geeft in ieder geval de vrijheid om je sport als hobby te beoefenen

   

  En dat laatste is nu precies wat in het gedrang komt bij de invoering van de onzalige plannen die wij insprekers en toehoorders vandaag met argumenten willen stoppen. In onze geliefde stad waar het openbaar vervoer wordt ingekrompen zitten wij van het verenigingsleven met een enorm vervoersprobleem. Vaak niet als de zon schijnt en de dagen lang zijn, maar wel in de herfst en wintermaanden als de voetbalvelden moeilijk te bereiken zijn en de veilige weg naar huis helemaal een dingetje is voor de sportende jongens en meisjes

   

  Onze mobiliteits-wethouder vindt het kennelijk zijn missie om al dat private vervoer dat nodig is om Topsportstad Rotterdam  in beweging te krijgen en te houden onmogelijk te maken met het heffen van twee Euro per uur Parkeerbelasting. Dat is mobiliteitsbeleid á contrario in optima forma. Dat is gewoon stilstand.

   

   

  Een Wethouder die zichzelf presenteert op een paard op de Coolsingel, dat lijkt al behoorlijk wereldvreemd, maar met dit voorstel toont hij voor ons aan dat hij weinig kennis en begrip heeft van de sociaal maatschappelijke betekenis van de vele tientallen verenigingen in Rotterdam, waar duizenden vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor vele tienduizendenjonge en oudere Rotterdammers sporters

   

  Nou heeft Kralingen een manege, dus paarden zijn daar geen probleem ook al vanwege de daar heersende levensstandaard.

  Voor Hillegersberg/Schiebroek geldt hetzelfde argument. Ook daar een manege en de meeste voetbalvelden hebben eigen parkeerplaatsen. Da’s makkelijk en goedkoop.

   

  Zo niet op Rotterdam Zuid. De levenstandaard van dat deel van onze geliefde stad is bekend.

   

  Ouders met een voetballend kind zijn wekelijks 3 dagdelen van 3 uur actief met veilig vervoer voor hun kind van en naar het voetbalveld. Dat betekent Euro 18 per week of Euro 75,-- per maand. En dat terwijl veel van onze ouders bij de Gemeente aankloppen voor steun bij de betaling van contributie.

   

  Is dat mobiliteitsbeleid? Of sportbeleid? Of is dat armoede-beleid? Of is dat een terrein van het leven waarover onze paardrijdende Wethouder zich nog nooit druk heeft gemaakt, laat staan dat hij een idee heeft van de neveneffecten van zijn catastrofale beleid?

   

  Sportbeleid en alles wat daarmee verband houdt, lijkt me overigens een vakgebied van de Wethouder van Sport. Wellicht kan onze mobiliteitswethouder daar eens aankloppen. Anders moet het initiatief van zo’n gesprek maar genomen worden door de wethouder van Sport en Welzijn die alle neveneffecten van de Parkeerbelasting sowieso op zijn bord gaat krijgen. Aannemende natuurlijk dat die Wethouder zijn werk serieus neemt. Dat lijkt me een kwestie van nadenken….

   

  De Feyenoord-organisatie heeft ca 800 actieve jonge voetballers en ca 400 vrijwilligers, commissieleden, trainers, leiders etc. Die vrijwilligers zijn gemiddeld 6 dagdelen (18 uur) per week actief voor de club en de jeugd van de club  en dus voor de jeugd van Rotterdam, om daarmee het adagium “Rotterdam beweegt “geheel gratis voor de Gemeente gestalte te geven.  Invoering van Parkeerbelasting op de Olympiaweg betekent voor deze vrijwilligers een maandelijkse onkostenpost  van ca Euro 150. Als de spelers en hun ouders niet weglopen, dan lopen de vrijwilligers wel weg. 

   

  Vrijwilligers en jeugdbegeleiders van verenigingen zijn vaak oudere Rotterdammers die ruimer in hun tijd zitten, maar ook vaker krapper bij kas. Hun activiteiten dragen dan ook weer bij aan de strijd tegen vereenzaming. De reden: de kosten van hun hobby lopen uit de hand en er moeten keuzes gemaakt worden. Letterlijk betekent dat: naar het voetbalveld blijven gaan en dan bij de voedselbank belanden of stoppen met het voetbalhobby en niet naar de voedselbank.

   

  In beide gevallen met dank aan de Wethouder. En zo kan ik nog tal van argumenten opnoemen. 

   

  Feyenoord heeft als één van de speerpunten in haar beleid: Sport Participatie = Sociale Participatie = Integratie en dat vindt Feyenoord in een stad met 180 nationaliteiten van zeer groot belang. Door het voornemen van de mobiliteitswethouder komt dat in het gedrang. 

   

  De sportende Rotterdammers (jong en oud) worden van de velden afgejaagd in de richting van de smartphone schermen. Die schermtijd stijgt, maar de speeltijd op de velden daalt. Sportief Rotterdam dreigt tot stilstand te komen.

   

  Die Euro 150,-- Parkeerbelasting is voor de wethouder van mobiliteitszaken  gewone ordinaire bijvangst voor de beoogde Euro 100 miljoen die is ingeboekt om de gemeentekas te spekken. De Wethouder beweert dat het hem niet om het geld gaat maar om parkeerproblemen en dat soort zaken. De wethouder van mobiliteitszaken schrijft op zijn website “ …. De komende jaren gaat Rotterdam veiliger groener en schoner worden…….”. Op zijn Rotterdams gezegd.: “Me zoole” of vrij vertaald naar ABN: wat een “lulverhaal” . Volstrekt ongeloofwaardig.

   

  Het is voor een belangeloze vrijwilliger een hard gelag om na een maand actief te zijn geweest, van de mobiliteitswethouder een Parkeerbelastingaanslag van pakweg Euro 150,- als dank te ontvangen . Een dure en onaangename verrassing en dat niet eens van de Wethouder van Sport. De consequentie? Neem ook van mij aan dat een grote leegloop niet alleen al is aangekondigd, maar ook echt gaat plaatsvinden en daarmee komt de sportbeoefening in de Rotterdam Topsportstad in de breedste zin des woords tot stilstand. Zelfs clubs van buiten Rotterdam hebben al signalen afgegeven niet meer in Rotterdam te willen spelen omdat de ouders dat te kostbaar vinden.

   

  Ik herhaal: met dank aan het mobiliteitsbeleid van de Wethouder.

   

  We weten precies wat een voetbalwedstijd in de Kuip of de Marathon, of de start van de Tour de France voor de stad oplevert.  Maar is er wel eens een berekening gemaakt wat de perceptie-kosten voor de Gemeente zijn van de Parkeerbelasting? Of wordt het weer zo’n financiële verrassing als de Blunderput, Boymans van Beuningen, de Stadsverwarming, het Schiekadeblok, of de Hoekse lijn? Met één groot verschil, die rekening gaat niet naar de belastingbetalende Rotterdammers , maar primair  naar bewegend en sportief Rotterdam, de verenigingen, hun spelers en hun vrijwilligers. Met andere woorden: Is er wel eens gekeken naar de sociale consequenties van dit ondoordachte plan?

   

  Namens tienduizenden voetballers en hun ouders en alle voetbalclubs en hun vrijwilligers en trainers wil ik de hier aanwezige raadsleden oproepen om de Wethouder van mobiliteitsbeleid en nog veel meer, te waarschuwen en een rode kaart te geven voor zijn snode plan.

   

  Ik weet dat er onder U gemeenteraadsleden zitten die het planten van bomen en schone lucht voorrang willen geven boven autovervoer. Ik wil hen het volgende meegeven: de jeugd van onze stad is geen ding. De jeugd is geen plant. De jeugd is geen boom. Het is Rotterdams levende toekomst.  Laten we er zuinig op zijn en aan die toekomst geen enkele ontwikkelingsmogelijkheid onthouden.

   

  U zult een keuze moeten maken tussen een leefbare stad zonder autovervoer maar met schone lucht maar dan met een ongezonde en te weinig bewegende jeugd. U kunt ook kiezen voor een gezonde jeugd die zich beweegt in een stad waarin wordt geleefd.  Is dat laatste het geval dan zullen degenen die ik vanmiddag hier vertegenwoordig U dankbaar zijn. Laat die jeugd niet vallen!!!

   

  De paardrijdende wethouder heeft aangegeven invoering niet gaat om geld.  Dat wens ik niet te geloven. Voorts zou parkeerbelasting niet worden ingevoerd op locaties waar het niet nodig is. De Olympiaweg is zo’n locatie.  Maar de Olympiaweg is toch prominent opgenomen in de parkeerbelasting plannen. Juist om de Rotterdamse jeugd méér te laten bewegen, zijn in het afgelopen decennium aangelegd: Sportpark Olympia en Nieuw Varkenoord en Park de Twee Heuvelen.  Stichtingskosten ca 75 miljoen Euro.  Die accommodatie is van internationaal topniveau, ook de KNVB maakt er gebruik van bij internationale wedstrijden. Gevreesd moet worden dat een fors deel van deze investering verloren gaat bij gebrek aan sporters die nu 7 dagen van de week voor veldbezetting zorgen.

   

  Ik veroorloof me een persoonlijke noot. Ik ben zo’n vrijwilliger. Al meer dan 50 jaar actief. Nationaal (Feyenoord) en internationaal (KNVB)  Ik heb honderden sportcomplexen gezien. Naast mijn dagelijkse werk ben ik zo’n 20 uur per week actief voor de club en voor haar jeugd.  Ik ben dus vaak op Varkenoord te vinden.  Als ik zo om me heen kijk dan vraag ik me af wie van U wel eens op het Varkenoord complex van Feyenoord aan de Olympiaweg is geweest om met kennis van zaken te kunnen oordelen? Wij zullen U graag ontvangen. En voor de goede orde (nog steeds) vrij parkeren.

   

  Samenvattend namens allen die ik vanmiddag hier vertegenwoordig, wil ik onze  paardrijdende Wethouder van mobiliteit  oproepen te stoppen met het uitvoeren van zijn slecht doordachte plannen en zich te gaan bezighouden met uitvoering van plannen voor zaken waar hij verstand van heeft en waarvan hij de gevolgen wèl kan overzien. Ik vrees dat met name deze Wethouder de desastreuze sociale bij-effecten van zijn parkeerbelastingplannen niet heeft voorzien.  Dat kan ook moeilijk anders vrees ik.  Het schijnt vaker te gebeuren dat een baassie op zijn huisdier gaat lijken. Het paard van deze Wethouder draagt oogkleppen. Het is aan U om aan de uitvoering van de onzalige plannen van deze spookrijder een eind te maken.

   

  Rotterdam, 17 mei 2023

   

  Mr C.A.W. Ultee

  Secretaris Sportclub Feyenoord