• Na jarenlange prettige samenwerking heeft onze Technisch Coördinator Hans Maus, te kennen gegeven per eind december 2022 te stoppen bij Sportclub Feyenoord. Het bestuur heeft kennisgenomen van de wens van Hans en spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat Hans heeft verricht en voor de bijdragen die Hans over een reeks van jaren heeft geleverd ten behoeve van de Sportclub. Het bestuur wenst hem alle goeds toe in de komende jaren.