• In Memoriam Hendrikus Johannes Wijnstekers (1924-2023)

  In Memoriam

   

  Hendrikus Johannes Wijnstekers (1924-2023)

   

  Afgelopen zaterdag 5 augustus kregen wij bericht van Ben Wijnstekers dat zijn vader Henk ’s morgens

  om half acht was overleden op de respectabele leeftijd van 99 jaar. Qua leeftijd ons oudste lid.

   

  Henk werd geboren op 14 februari 1924. Hij kwam met onze club in aanraking toen in 1967 zijn zoon

  Ben de overstap maakte van Overmaas naar ons. Naast de begeleiding van zijn zoon werd hij tevens

  jeugdleider bij de D pupillen en wel van 1968 tot 1985. Ook hielp hij op de woensdagmiddagen bij de

  training van de F en E pupillen.

   

  Je werd in die tijd niet zo maar lid van onze club en zeker niet als niet spelend lid; pas na vele jaren

  vrijwilligerswerk werd hij in 1976 voorgedragen als Werkend Lid. Dat betekent dus dat Henk niet bij

  de oudste leden hoort op basis van jaren lidmaatschap. Tijdens de ALV van 26 november 2001 kreeg

  hij de zeer verdiende zilveren speld behorende bij het 25 jaar Werkend Lidmaatschap uitgereikt.

   

  Na de (ver)nieuwbouw van het Stadion Feyenoord in 1994 werden er rondleidingen gegeven. Henk

  was in 1998 één van de eersten die die rondleidingen verzorgde. Hij heeft dat volgehouden tot 2016

  hoewel de laatste jaren als suppoost in de Museum zaal in het Maasgebouw. Op 30 november 2016

  nam hij in het Stadion afscheid op 92 (!) jarige leeftijd.

   

  Wij herinneren Henk als een fijn mens.

   

  Wij condoleren Ben en Louise en alle andere nabestaanden en wensen hen sterkte bij het verwerken

  van dit verlies.

   

  De crematieplechtigheid zal 11 augustus a.s. in besloten kring plaatsvinden