• Trainingen hervat

    De velden zijn inmiddels sneeuwvrij en de trainingen worden per woensdag 17 februari weer hervat.

    Het programma voor zaterdag 20 februari zal in de weekbrief vermeldt gaan worden.